Công ty TNHH SiGlaz Việt Nam. Địa chỉ: 9.3.b, Etown1, số 364, Cộng Hòa, P13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84-8) 3 8122040, Fax: (84-8) 3 8122039.
Giấy phép đầu tư số: 1004/GP-HCM, do Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21.12.2005
Giấy chứng nhận đầu tư số: 411043002372, do Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23.10.2013